Archív článkov

.

15.05.2015 20:00
„Spoločenstvo evanjelických žien (ďalej SEŽ) je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku. Vyrastá z nej, zúčastňuje sa na jej živote a pracuje pre ňu. Naším cieľom je vytvárať v cirkevných zboroch útulný domov pre veriacich a pripravovať láskyplné prijatie pre všetkých,...

Spevokol

15.05.2015 19:46
Spevokol vo väčšine zborov ECAV plní okrem svojej základnej funkcie – spievania počas Služieb Božích aj ďalšie misijné aktivity. Členovia spevokolu sú tí najbližší spolupracovníci farárov. Vystupujeme na hlavných Službách Božích. Keďže v našom zbore je množstvo slávnostných a spomienkových Služieb...

.

15.05.2015 19:32
Deti predstavujú budúcnosť rodiny, cirkvi, národa. Je nesmierne dôležité, aby sme ich múdro a správne vychovávali. Čo človek dostane do života v rannom detstve, ostáva navždy. Mnohému sa možno neskôr naučiť, mnohé z toho možno aj zabudnúť. Ale hodnoty, ktoré naplnia detské srdce, vytrvajú....

Detský spevokol

15.05.2015 19:29
Keďže aj spevom môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, čo nám dáva a oslavovať tak Jeho meno, tak sa s deťmi stretávame v rámci cirkevného zboru na detskom spevokole každý piatok o 16:00 hod. Aj tu sú všetky deti srdečne vítané.   Na tieto naše stretnutia sa netreba nikde hlásiť,...