Biblická hodina pre dospelých

.

15.05.2015 19:59

Je to priestor pre duchovné vzdelávanie všetkých dospelých vekových kategórií, členov cirkevného zboru. Koná sa pravidelne každý štvrtok o 17.00 v zborovej miestnosti na fare. Biblická hodina pozostáva z modlitieb, výkladu biblického textu a diskusie. Je dobre priniesť si so sebou Bibliu. Sporadicky na biblickú hodinu pozývame aj hostí so zaujímavou prednáškou, prezentáciou, ktorá je ich osobnou skúsenosťou.