Biblická hodina v období 2018-2019

V tomto období preberáme na biblických hodinách evanjelium podľa Marka. Nakoľko evanjelium podľa Matúša sme preberali v roku 2015 a medzitým sme sa venovali aj prorockým knihám malých prorokov a augsburskému vyznaniu. Biblická hodina je to priestor pre duchovné vzdelávanie všetkých dospelých vekových kategórií, členov cirkevného zboru.

Koná sa pravidelne každý štvrtok o 17.00 v zborovej miestnosti na fare. Biblická hodina pozostáva z modlitieb, výkladu biblického textu a diskusie.

Je užitočné si so sebou priniesť na štúdium Bibliu. Sporadicky na biblickú hodinu pozývame aj hostí so zaujímavou prednáškou, prezentáciou, ktorá súvisí s ich profesiou alebo je svedectvom ich osobnej skúsenosti.

Biblická hodina pre dospelých

V tejto rubrike nie sú žiadne články.