.

15.05.2015 19:32

Deti predstavujú budúcnosť rodiny, cirkvi, národa. Je nesmierne dôležité, aby sme ich múdro a správne vychovávali. Čo človek dostane do života v rannom detstve, ostáva navždy. Mnohému sa možno neskôr naučiť, mnohé z toho možno aj zabudnúť. Ale hodnoty, ktoré naplnia detské srdce, vytrvajú. Vzťah k Pánu Bohu ako nášmu nebeskému Otcovi a k Pánu Ježišovi Kristovi ako nášmu Vykupiteľovi je prioritnou hodnotou. Preto by sme mali svojim deťom už od útleho veku toto vštepovať. Práve v zmysle využitia voľného času sme sa s deťmi začali stretávať v rámci cirkevného zboru aj na detských službách Božích ako aj na všetkých ostatných spoločných stretnutiach. Spočiatku sme sa stretávali raz do mesiaca v sobotu poobede. On nového školského roka sa s pomocou Božou stretávame každý druhý týždeň. Tieto stretnutia majú za cieľ zoznámiť sa spoločne medzi sebou navzájom, s deťmi, s rodičmi ale aj podporiť činnosť v cirkevnom zbore. Už to nie je tá doba, kedy spoločne rodiny sadajú k stolu a spievajú si nábožné piesne a modlia sa. Dnešné deti k tomu nie sú vedené, nepoznajú to z domu. Mnohé mladé rodiny neraz používajú deti ako výhovorku, že do kostola kvôli nim nemôžu prísť. A rovnako tak nie je dobré ak rodičia nechávajú deti doma a tak prichádzajú na služby Božie. Deti tak nemajú príklad. Nedeľné služby Božie majú byť práve tým priestorom, kde sa stretávame spoločne všetci ako jedna veľká rodina. Veľkí aj malí, starí aj mladí. Deti sa musia naučiť postupne, čo sa v kostole deje, čo je ich centrom, ako sa majú správať na službách Božích a predovšetkým ide o to, aby si vytvorili prirodzený vzťah k Pánu Bohu, nie len akýsi magický úkon, keď niečo od Pána Boha potrebujem a potom nech mi dá zase pokoj. Rodičia sa často vyhovárajú aj na dobu. Ale aj to je len planá výhovorka. Doba je vždy nejaká a bola už aj nepriaznivejšia, ako tá dnešná. Je preto dôležité, aby sme v každom čase odovzdávali živú vieru v Ježiša Krista nášho Pána. Detské služby Božie sú tým miestom, kde sa to deti môžu postupne naučiť. Voľnou formou sa im do srdca i mysle na týchto stretnutiach vštepujú základy časného i duchovného života.  Keďže deti sú našou prítomnosťou ale hlavne budúcnosťou tak verím, že Pán Boh požehná toto naše dielo. Srdečne pozývam na spoločné stretnutia predovšetkým deti z nášho cirkevného zboru ale aj ich rodičov či starých rodičov.

Rozpis konania detských služieb Božích:

Dátum:

Čas:

17. máj 2015 (nedeľa)

15:00 hod

30. máj 2015 (sobota)

16:00 hod

13. jún 2015 (sobota)

15:00 hod

27. jún 2015 (sobota)

15:00 hod

3. august – 7. august Detský denný biblický tábor

 

12. september 2015 (sobota)

15:00 hod

26. september 2015 (sobota)

15:00 hod

10. október 2015 (sobota)

15:00 hod

24. október 2015 (sobota)

15:00 hod

7. november 2015 (sobota)

15:00 hod

21. november 2015 (sobota)

15:00 hod

5. december 2015 (sobota)

15:00 hod

19. december 2015 (sobota)

15:00 hod

2. január 2016 (sobota)

15:00 hod

 

Späť