OZNAM

V Období od 11.do 25. marca 2020 sa rušia všetky bohoslužobné podujatia v CZ ECAV na Slovensku Zvolen. Najbližšie služby Božie sa budú konať vo štvrtok 26. marca 2020 o 17:00. O ostatných zmenách CZ bude informovať obvyklým spôsobom.