Program cirkevných dní

PROGRAM
VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene
PIATOK 29. 6. 2018
TRŽNICA DUCHOVNÝCH MOŽNOSTÍ
Námestie SNP, 16:00 – 21:00 hod.
UVÍTACÍ PROGRAM ZVS
Pódium, Nám. SNP, 16:00 – 18:30 hod.
OTVORENIE VÝSTAVY 500. VÝROČIE REFORMÁCIE
Divadlo J. G. Tajovského, 19:00 – 20:00 hod.
OTVORENIE VÝSTAVY PROF. JAROSLAV UHEL
Podpolianske osvetové stredisko, 20:00 – 21:00 hod.
VIDEOPROJEKCIA - ROZPOMIENKA NA I. − V. ECD
Pódium, Nám. SNP, 19:30 − 21:00 hod.
VEČERA PÁNOVA
Evanjelický a. v. kostol, 21:00 – 22:30 hod.
ORGANOVÝ KONCERT
Evanjelický a. v. kostol, 22:30 – 23:00 hod.
SOBOTA 30. 6. 2018
TRŽNICA DUCHOVNÝCH MOŽNOSTÍ
Námestie SNP, 8:00 – 9:30 hod., 11:30 – 21:30 hod.
RANNÁ PIESEŇ
Pódium, Nám. SNP, 8:30 – 9:30 hod.
SLUŽBY BOŽIE
Evanjelický a. v. kostol, 9:30 – 11:30 hod.
DETSKÁ BESIEDKA
Ev. a. v. kostol, zborová miestnosť, 9:30 – 11:30 hod.
PODÁVANIE OBEDA
Lesnícke a drevárske múzeum – dvor, 11:30 – 14:00 hod.
ĽUDOVÁ PIESEŇ
Pódium, Nám. SNP, 11:30 – 12:30 hod.
PROGRAM PRE MLÁDEŽ
TU T. G. Masaryka Zvolen, 15:00 – 18:00 hod.
RECEPCIA PRIMÁTORKY
Zvolenský zámok, 12:30 – 14:30 hod.
DETSKÝ PROGRAM
Pódium, Nám. SNP, 12:30 – 13:30 hod.
PROGRAM EVANJELICKÝCH ŠKÔL
Pódium, Nám. SNP, 13:30 – 15:00 hod.
VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD – zraz 13:45 hod.
Lesnícke a drevárske múzeum – dvor, 14:00 – 17:30 hod.
PREDNÁŠKA
Stanislav Kocka: „Okultizmus a mágia“
Stará radnica, 14:00 – 15:00 hod.
BIBLICKÁ HODINA
Evanjelický a. v. kostol
15:00 – 16:30 hod.
KRVAVÝ TRÓN
Divadlo J. G. Tajovského, 15:00 – 17:00 hod.
PREDNÁŠKA
Prof. Peter Švorc: „100 rokov samostatnej ECAV v slobodnej
republike“
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, 16:30 – 18:00 hod.
UVEDENIE ERBU A KNIHY ZVS
Stará radnica, 16:30 – 17:30 hod.
DUCHOVNÁ PIESEŇ
Pódium, Nám. SNP, 16:30 – 18:00 hod.
BENEFÍCIA – Biele divadlo
Divadlo J. G. Tajovského, 18:00 – 19:00 hod.
KONCERT GOSPELOVEJ HUDBY
Pódium, Nám. SNP, 18:00 – 19:00 hod.
120 ROKOV TRANOSCIA
Hotel Poľana, 18:00 – 19:30 hod.
PREDNÁŠKA EPS V STANE OS SR
„Mužská spiritualita, vznik čs. légií podieľajúcich sa na vzniku ČSR“
Lesnícke a drevárske múzeum – dvor, 18:00 hod.
SLÁVNOSTNÝ PROGRAM VI. ECD
Pódium, Nám. SNP, 19:30 – 21:30 hod.
NOČNÝ KONCERT
Pódium, Nám. SNP, 21:30 – 23:00 hod.
BOHOSLUŽBY EPS V STANE OS SR
Lesnícke a drevárske múzeum – dvor, 23:15 hod.
KLADENIE VENCOV K PAMÄTNÍKOM
Námestie SNP, 23:45 – 24:00 hod.
NEDEĽA 1. 7. 2018
ZBOROVÉ SLÁVNOSTI v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu