Rozpis služieb Božích > december 2019, január 2020

1.decambra 2019

1. nedeľa adventná 

 

9:00 hod Služby Božie

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

 

Téma nedele: „Pán prichádza“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie

4. decembra  (streda)         

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

 

18:00 hod nácvik spevokolu

5. decembra 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

                                      

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

6. decembra 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

 

18:00 hod stretnutie mládeže

   

 

 8. decembra 2019 

2. nedeľa adventná

Téma nedele: „Kráľovstvo Božie prichádza“ 

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

 

15:00 hod seniorálne stretnutie žien ZVS

 

 

11. decembra  (streda)                       

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

 

18:00 hod nácvik spevokolu

12. decembra (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

                                      

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

13. decembra  (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

 

18:00 hod stretnutie mládeže

    

 

15. december 2019 

3. nedeľa adventná

Téma nedele: „Pripravovateľ cesty Pánovi“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

 

14:00 hod nešporné služby Božie s VP Kováčová

 

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

18. december  (streda)                       

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

 

18:00 hod nácvik spevokolu

19. december  (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

                                      

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

20. december (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

 

18:00 hod stretnutie mládeže

  

  

22. december 2019 

4. nedeľa adventná

Téma nedele: „Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

    

 24. decembra 2019 

 

Štedrý večer. Nocturna natalis

Téma: „Plnosť času“ 

16:30 hod Služby Božie Zvolen

 

 

25. decembra 2019                        

1. slávnosť vianočná. Narodenie Pána. Nativitas Christi

Téma: „Zjavila sa milosť Božia“

9:00 hod Služby Božie

 

26. decembra 2019 

2. slávnosť vianočná, Pamiatka Štefana mučeníka

Téma nedele: „Otvorené nebesá“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

 

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

26. decembra 2019

Nedeľa po Vianociach

9:00 hod Služby Božie

Téma: „Slovo stalo sa telom“

 

31. decembra 2019

Závierka občianskeho roka. Silvester

Téma: „Bdelosť a vernosť“

16:30 hod služby Božie

 

 

  1. január 2020

Nový rok. Obrezanie Krista Pána. Circumcisio Domini

Téma: „V Ježišovom mene“

9:00 hod služby Božie

 

 

  1. január 2020

Nedeľa po Novom roku

9:00 hod Služby Božie

Téma: „Cez ťažkosti k radosti“

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

 

  1. január 2020

Zjavenie Krista Pána mudrcom. Epifánia

9:00 hod Služby Božie

Téma: „Sláva Pánova“

 

  1. január 2020

1.Nedeľa po Zjavení

9:00 hod Služby Božie

Téma: „Ježišov krst“

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

15. január 2020 (streda)                       

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

 

18:00 hod nácvik spevokolu

16. január 2020  (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

                                      

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

17. január 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

 

18:00 hod stretnutie mládeže

  

  

19. január 2020 

2. nedeľa po Zjavení

Téma nedele: „Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť“ 

9:00 hod Služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

22. január 2020 (streda)                       

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

 

18:00 hod nácvik spevokolu

23. január 2020  (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

                                      

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

24. január 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

 

18:00 hod stretnutie mládeže

  

  

26. január 2020 

3. nedeľa po Zjavení

Téma nedele: „Dobrým premáhaj zlé“ 

9:00 hod Služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

29. január 2020 (streda)                       

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

 

18:00 hod nácvik spevokolu

30. január 2020  (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

                                      

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

31. január 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

 

18:00 hod stretnutie mládeže