Rozpis služieb Božích > február

 

 2. február 2020                        

4. Nedeľa po Zjavení

Téma nedele: „Ježišovo premenenie“

9:00 hod Služby Božie

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie

4. február 2020 (utorok)

17:00 hod stretnutie žien SEŽ

5. február 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

6. február 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

7. február 2020 (piatok)

16:00 konfirmačná príprava

8. február 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

 

 9. február 2020                        

Nedeľa Deviatnik

Téma nedele: „Nezaslúžená milosť“

9:00 hod Služby Božie

10:00 hod nácvik detského spevokolu

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie

12. február 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

13. február 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

14. február 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

15. február 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

 

 16. február 2020                        

Nedeľa po Deviatniku

Téma nedele: „Dar Božieho slova“

9:00 hod Služby Božie

17:00 hod večerné služby Božie

19. február 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

20. február 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

21. február 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

22. február 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

 

    23. február 2020 

Predpôstna nedeľa

Téma nedele: „Dar Božej lásky“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod nácvik detského spevokolu

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

 

 

29. február 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

 

      1. marec 2020

1. pôstna nedeľa, Invocavit

Téma nedele: „Boj s pokušeniami“

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

10:30 nácvik detského spevokolu

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie

 3. marec 2020 (utorok)

17:00 hod stretnutie žien SEŽ

 4.marec 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

5. marec 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

6. marec 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

7. marec 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

 

     8. marec  2020

2. pôstna nedeľa, Reminiscere

Téma nedele: „Zápas o posvätenie“

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

14:00 hod nešporné služby Božie

s Večerou Pánovou Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie

 11.marec 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

12. marec 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

13. marec 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

14. marec 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

 

 

  15. marec 2020

3. nedeľa pôstna, Oculi

Téma nedele: „Premoženie zlých mocností“ 

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

10:30 hod nácvik detského spevokolu

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie

 18.marec 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

19. marec 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

20. marec 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

21. marec 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

        

22. marec 2020 

4. nedeľa pôstna, Laetare

Téma nedele: „Chlieb života“ 

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

10:30 hod nácvik detského spevokolu

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

 25.marec 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

26. marec 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

27. marec 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

28. marec 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

        

   29. marec 2020 

5. nedeľa pôstna, Smrtná, Iudica

Téma nedele: „Pravý Veľkňaz a Prostredník“ 

9:00 hod PAŠIOVÉ služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

10:30 hod nácvik detského spevokolu

17:00 hod večerné služby Božie

 1.apríl 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

2. apríl 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

3.apríl 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

4.apríl 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

        

   5. apríl 2020 

6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum

Téma nedele: „Služobník Hospodinov“ 

9:00 hod PAŠIOVÉ služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

10:30 hod nácvik detského spevokolu

15:00 nešporné služby Božie

s Večerou Pánovou Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie

 

 

 

 

9. apríl  2020                 

17:00 hod Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou

Téma: Dies viridium – Nová zmluva

 

 

10.apríl 2020        

9:00 hod  Veľkopiatkové pašiové služby Božie s Večerou Pánovou –

Téma: Parasceve - Ukrižovanie

12. apríl 2020                

9:00 hod 1. slávnosť veľkonočná, Pascha 

Vzkriesenie Pánovo – Resurrectio Domini

 

Téma nedele: „ Ježiš Kristus vstal z mŕtvych“

 

Žalm 118, 14-24

 

14  Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.   15  Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu!   16  Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu!   17  Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.   18  Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.   19  Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi.   20  Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú.   21  Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.   22  Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným.   23  Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.   24  Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“

12. apríl 2020 (nedeľa)               

1. slávnosť veľkonočná - popoludní 

 

17:00 hod večerné služby Božie

13. apríl 2020 (pondelok)              

2. slávnosť veľkonočná, Vskutku vstal Pán

 

9:00 hod služby Božie

 

 

16. apríl 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

17.apríl 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

18.apríl 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

        

   19. apríl 2020 

1. nedeľa po Veľkej noci Quasimodogeniti

Téma nedele: „Blahoslavená viera“ 

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod nácvik detského spevokolu

14:00 nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie

22.apríl 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

23. apríl 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

24.apríl 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

25.apríl 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže

        

   26. apríl 2020 

2. nedeľa po Veľkej noci

Misericordias Domini

Téma nedele: „Dobrý pastier

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod nácvik detského spevokolu

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

29.apríl 2020 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

30. apríl 2020 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

1.máj 2020 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava

2.máj 2020 (sobota)

17:00 hod stretnutie mládeže