29.apríl 2018

4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate

Téma nedele: „Zasľúbenie Ducha Svätého“

9:00 hod služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

2. máj 2018 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

3. máj 2018 (štvrtok)

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

6.máj 2018

5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate

Téma nedele: „Modlitba činiteľov slova“

9:00 hod služby Božie Zvolen s Večerou Pánovou

Slávnostné služby Božie – úvod zborových funkcionárov

 

10. máj 2018 (štvrtok)          

VSTÚPENIE Krista Pána na nebo

17:00 hod služby Božie

13. máj 2018                        

Nedeľa po Vstúpení

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „ Príprava na posledné veci“

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

16. máj 2018 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

17. máj 2018 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

20. máj 2018                         

1. slávnosť svätodušná, Pentecoste

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Zoslanie Ducha Svätého“

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod  večerné služby Božie Zvolen

21. máj 2018                        

2. slávnosť svätodušná,

17:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Ovocie Ducha Svätého“

23. máj 2018 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

24.máj 2018 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

27. máj 2018                         

Nedeľa Svätej Trojice, Sancta Trinitas

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Otec, Syn a Duch Svätý“

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

29. máj 2018 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

30.máj 2018 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

2. jún 2018 (sobota)

17:00 hod Konfirmačná skúška

3. jún 2018                        

1. Nedeľa po Svätej Trojici –

Slávnosť konfirmácie

9:00 hod Služby Božie  s Večerou Pánovou Zvolen

Téma nedele: „Medzi láskou a bohatstvom“

 

6. jún 2018 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

7. jún 2018 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

 

 

10. jún 2018                        

2. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Vážne pozvanie“

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

13. jún 2018 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

14. jún 2018 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

17. jún 2018                        

3. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Nájdenie strateného“

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

20. jún 2018 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

21. jún 2018 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

24. jún 2018                        

4. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Milosrdenstvo a odpustenie“

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

29. 6 – 1. 7. 2018

VI. Evanjelické cirkevné dni Zvolen

 

1. júl 2018                        

5. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Nasledovanie a učeníctvo“

5. júl 2018

17:00 hod služby Božie sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jána Husa Zvolen

8. júl 2018                        

6. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Život v kristovi“

15. júl 2018                        

7. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Božie požehnanie zachraňuje“

22. júl 2018                        

8. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Výstraha pred zvodmi“

 

29. júl 2018                        

9. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Prezieravá múdrosť“

5. august 2018                        

10. Nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia

9:00 hod Služby Božie s Večerou Pánovou Zvolen

Téma nedele: „Neprijatá milosť Božia – pamiatka zničenia Jeruzalema“

12. august 2018                        

11. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Pýcha a pokánie“