Rozpis služieb Božích > máj, jún, júl, august

 

5. máj 2019                        

2. nedeľa po Veľkej noci – Misericordias Domini

Téma nedele: „Dobrý pastier“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie

7. máj 2019 (utorok)

17:00 hod SEŽ stretnutie žien

8. máj 2019 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

9. máj 2019 (štvrtok)       

16:0 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

10.máj 2019 (piatok)          

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

 

12.máj 2019                        

3. nedeľa po Veľkej noci – Jubilate

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Rozlúčka a návrat“

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

15. máj 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

16. máj 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

17.máj 2019 (piatok)          

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

19.máj 2019

4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate

Téma nedele: „Zasľúbenie Ducha Svätého“

9:00 hod služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie

22. máj 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

23. máj 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

24.máj 2019 (piatok)          

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

26.máj 2019

5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate

Téma nedele: „Modlitba činiteľov slova“

9:00 hod služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

 

30. máj 2019 (štvrtok)          

 

VSTÚPENIE Krista Pána na nebo

17:00 hod služby Božie

 

 

2. jún 2019                        

Nedeľa po Vstúpení

Téma nedele: „ Príprava na posledné veci“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

4. jún 2019 (utorok)

17:00 hod stretnutie žien SEŽ

5. jún 2019 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

6. jún 2019 (štvrtok)       

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

7. jún 2019 (piatok)          

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

 

9. jún 2019                        

1. slávnosť svätodušná, Pentecoste

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Zoslanie Ducha Svätého“

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod  večerné služby Božie Zvolen

 

10. jún 2019                         

2. slávnosť svätodušná,

17:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Ovocie Ducha Svätého“

13. jún 2019 (štvrtok)       

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

14. jún 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

 

16. jún 2019                        

Nedeľa Svätej Trojice, Sancta Trinitas

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Otec, Syn a Duch Svätý“

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

19. jún 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

20. jún 2019 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

 

 

23. jún 2019                        

1. Nedeľa po Svätej Trojici –

Slávnosť konfirmácie

9:00 hod Služby Božie  s Večerou Pánovou Zvolen

Téma nedele: „Medzi láskou a bohatstvom“

 

26. jún 2019 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

27. jún 2019 (štvrtok)       

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

 

 

30. jún 2019                        

2. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Vážne pozvanie“

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen

 

 

7. júl 2019                        

3. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

Téma nedele: „Nájdenie strateného“

 

14. júl 2019                        

4. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Milosrdenstvo a odpustenie“

 

21. júl 2019                         

5. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Nasledovanie a učeníctvo“

 

28. júl 2019                        

6. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Život v kristovi“

 

4. august 2019                         

7. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

Téma nedele: „Božie požehnanie zachraňuje“

 

11.august 2019                        

8. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Výstraha pred zvodmi“

 

18.august 2019                        

9. Nedeľa po Svätej Trojici

9:00 hod Služby Božie Zvolen

Téma nedele: „Prezieravá múdrosť“

 

25. august 2019                        

10. Nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia

9:00 hod Služby Božie s Večerou Pánovou Zvolen

Téma nedele: „Neprijatá milosť Božia – pamiatka zničenia Jeruzalema“