Rozpis služieb Božích > marec

4. marec 2018

3. nedeľa pôstna, Oculi

Téma nedele: „Premoženie zlých mocností“ 

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie s VP Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie

6. marec 2018 (utorok)

17:00 hod Svetový deň modlitieb žien

7. marec 2018 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

8. marec 2018 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

9. marec 2018 (sobota)

16:00 hod nácvik detského spevokolu

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 hod stretnutie mládeže

 11. marec 2018 

4. nedeľa pôstna, Laetare

Téma nedele: „Chlieb života“ 

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

14:00 hod nešporné služby Božie s VP Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie

14. marec 2018 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

15. marec 2018 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

16. marec 2018 (piatok)

16:00 hod nácvik detského spevokolu

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 hod stretnutie mládeže

18. marec 2018 

5. nedeľa pôstna, Smrtná, Iudica

Téma nedele: „Pravý Veľkňaz a Prostredník“ 

9:00 hod PAŠIOVÉ služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie

21. marec 2018 (streda)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod stredtýždňové služby Božie Zvolen

22. marec 2018 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

25. marec 2018 

6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum

Téma nedele: „Služobník Hospodinov“ 

9:00 hod PAŠIOVÉ služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

29. marec 2018                

17:00 hod Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou

Téma: Dies viridium – Nová zmluva

30. marec 2018        

9:00 hod  Veľkopiatkové pašiové služby Božie s Večerou Pánovou –

Téma: Parasceve - Ukrižovanie

1. apríl 2018                

9:00 hod 1. slávnosť veľkonočná, Pascha 

Vzkriesenie Pánovo – Resurrectio Domini

Téma nedele: „ Ježiš Kristus vstal z mŕtvych“

Žalm 118, 14-24

14  Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.   15  Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu!   16  Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu!   17  Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.   18  Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.   19  Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi.   20  Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú.   21  Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.   22  Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným.   23  Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.   24  Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“

1. apríl 2018 (nedeľa)               

1. slávnosť veľkonočná - popoludní

17:00 hod večerné služby Božie

2. apríl 2018 (pondelok)              

2. slávnosť veľkonočná, Vskutku vstal Pán

9:00 hod služby Božie

4. apríl 2018 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

5. apríl 2018 (štvrtok)       

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod  biblická hodina pre dospelých

6. apríl 2018 (piatok)          

16:00 hod nácvik detského spevokolu

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

17:00 hod stretnutie mládeže

8. apríl 2018                        

1. nedeľa po Veľkej noci – Quasimodogeniti

9:00 hod Služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

Téma nedele: „ Blahoslavená viera“

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie Zvolen