Rozpis služieb Božích február- marec

 

 

 

    17. február 2019 

Nedeľa Deviatnik, Septuagesima

Téma nedele: „Nezaslúžená milosť“ 

9:00 hod Služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie

19. február 2019 (utorok)

9:00 hod služby Božie DD Záhonok

20. február  2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

21.február 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

22. február 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 hod stretnutie mládeže

 

 24. február 2019                        

Nedeľa po Deviatniku, Sexagesima

Téma nedele: „Dar Božieho slova“

9:00 hod Služby Božie

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

26. február 2019 (utorok)

9:00 hod služby Božie DD Záhonok

27. február 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové Služby Božie

28. február 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

  1. marca 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 stretnutie mládeže

 

    3. marca 2019 

Predpôstna nedeľa, Quinquagesima

Téma nedele: „Dar Božej lásky“

9:00 hod Služby Božie Zvolen

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

17:00 hod večerné služby Božie

6. marca 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

7. marca 2019 (štvrtok)

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

8. marca 2019 (piatok)

18:00 hod stretnutie mládeže

 

10. marca 2019

1. pôstna nedeľa, Invocavit

Téma nedele: „Boj s pokušeniami“

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

17:00 hod večerné služby Božie

12. marca 2019 (utorok)

9:00 hod služby Božie DD Záhonok

13. marca 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

14. marca 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

15.marca 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 hod stretnutie mládeže

 

17. marca 2019

2. pôstna nedeľa, Reminiscere

Téma nedele: „Zápas o posvätenie“

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

17:00 hod večerné služby Božie

19. marca 2019 (utorok)

9:00 hod služby Božie DD Záhonok

20. marca 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

21. marca 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

22.marca 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 hod stretnutie mládeže

 

24. marca 2019

3. pôstna nedeľa, Oculi

Téma nedele: „Premoženie zlých mocností“

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

26. marca 2019 (utorok)

9:00 hod služby Božie DD Záhonok

27. marca 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

28. marca 2019 (štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina pre dospelých

29.marca 2019 (piatok)

16:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

18:00 hod stretnutie mládeže

 

31. marca 2019

4. pôstna nedeľa, Laetare

Téma nedele: „Chlieb života“

9:00 hod služby Božie Zvolen

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

17:00 hod večerné služby Božie