Rozpis adventných a vianočných služieb Božích 2020 Zvolen

14. XII. 2020 –  adventná večiereň

17:00 – Zvolen

15. XII. 2020 – adventná večiereň

17:00 – Zvolen

16. XII. 2020 –  adventná večiereň

17:00 – Zvolen

17. XII. 2020 –  adventná večiereň

17:00 – Zvolen

18. XII. 2020 – adventná večiereň

17:00 – Zvolen

 

 

20. XII. 2020 – IV. nedeľa adventná

9:00 – Zvolen

24. XII. 2020 – Štedrý večer II.

16:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

25. XII. 2020 – I. Slávnosť Vianočná

9:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

26. XII. 2020 – II. Slávnosť Vianočná

9:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

27. XII. 2020 – nedeľa po Vianociach

9:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

31. XII. 2020 – Silvester záver občianskeho roka

16:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

 

 

1. I. 2021 – Nový rok

9:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

3. I. 2021 – Nedeľa po Novom roku

9:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

6. I. 2021 – Zjavenie Krista Pána

9:00 – Zvolen – online prenos                    na FB ECAV Zvolen

 

Rozpis služieb Božích september - október 2020

6. septembra 2020

13. nedeľa po Svätej Trojici  - Veni Sancte

 

9:00 hod Služby Božie s požehnaním žiakov a učiteľov na začiatku školského roka

 

Téma nedele: „Môj blížny“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie

13. septembra 2020

14. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Vďačnosť je ovocím Ducha“

 

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

 

17:00 hod večerné služby Božie

16. septembra (streda)

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

17. septembra  (štvrtok)

17:00 hod biblická hodina

20. septembra 2020

15. nedeľa po Svätej Trojici

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Bremeno ustarostenosti“

 

10:30  služby Božie pri zvonici v Môťovej – Stretnutie Môťovanov

23. septembra (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

24. septembra  (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

27. septembra 2020

16. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho - Zborový deň

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Vyslobodenie z otroctva smrti“

30.septembra (streda)

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

1. októbra   (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

4. októbra  2020

17. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Sloboda povolaných v Kristovi“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie

7.októbra  (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

8. októbra   (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

 

 

11.októbra 2020

18. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Poslušnosť lásky“

 

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

 

17:00 hod večerné služby Božie

14. októbra  (streda)           

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

15. októbra   (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

 

 

18. októbra 2020

19. nedeľa po Svätej Trojici

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Sila viery“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

 

17:00 hod večerné služby Božie

21.októbra  (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

22. októbra   (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

 

 

 

 

25.októbra 2020

20. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Stratená príležitosť“

 

15:00 nešporné služby Božie Lukové

 

17:00 hod večerné služby Božie

31. októbra (sobota)

9:00 hod Služby Božie – Pamiatka reformácie

1.novembra 2020

21. nedeľa po Svätej Trojici 

9:00 hod Služby Božie

Téma nedele: „V boji o dokonalosť“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie