Služby Božie

V roku 2020 sa konanie služieb Božích upravuje podľa kokrétnej situácie

v súvislosti s dodržiavaním opatrení proti šíreniu COVID-19

Čas a miesto konania služieb Božích:

Zvolen ev. kostol Svätej Trojice (Námestie SNP) - 9:00
Zvolen Detské služby Božie (Námestie SNP - fara) - 1x za dva týždne v sobotu v mesiaci o 15:00
Zvolen ev. kostol Svätej Trojice Večerné služby Božie (Námestie SNP) - v nedeľu a v stredu 17:00

Lieskovec - (dom smútku) prvá nedeľa v mesiaci 15:00

Kováčová - (obecný úrad) druhá nedeľa v mesiaci 14:00

Budča - (základná škola) tretia nedeľa v mesiaci 15:00

Lukové - (kultúrny dom) štvrtá nedeľa v mesiaci 15:00

Domov dôchodcov Záhonok Zvolen každý utorok o 9:00

Domov sociálnych služieb M.R. Štefánika raz do mesiaca 

Spoločenstvo evanjelických žien:

Zvolen (farský úrad, Námestie SNP) - prvý utorok v mesiaci - 17:00