Z dôvodu pandemickej situácie sa detské služby Božie nekonajú!

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zvolen pozýva deti z nášho cirkevného zboru na

Detské služby Božie

 

Deti predstavujú budúcnosť rodiny, cirkvi, národa. Je nesmierne dôležité, aby sme ich múdro a správne vychovávali. Čo človek dostane do života v rannom detstve, ostáva navždy. Mnohému sa možno neskôr naučiť, mnohé z toho možno aj zabudnúť. Ale hodnoty, ktoré naplnia detské srdce, vytrvajú. Vzťah k Pánu Bohu ako nášmu nebeskému Otcovi a k Pánu Ježišovi Kristovi ako nášmu Vykupiteľovi je prioritnou hodnotou. Preto by sme mali svojim deťom už od útleho veku toto vštepovať.

 

Kedy a kde?

 Detské služby Božie sa konajú každý druhý týždeň v sobotu o 15:00 hod. v zborovej miestnosti na fare.

         

Príďte medzi nás zažiť spolu s nami príjemné popoludnie spojené s modlitbou, piesňou a slovom Božím ako aj s našou vždy zaujímavou tvorivou dielňou. Tešíme sa na stretnutie.