Spevokol

Spevokol

15.05.2015 19:46

Spevokol vo väčšine zborov ECAV plní okrem svojej základnej funkcie – spievania počas Služieb Božích aj ďalšie misijné aktivity. Členovia spevokolu sú tí najbližší spolupracovníci farárov. Vystupujeme na hlavných Službách Božích. Keďže v našom zbore je množstvo slávnostných a spomienkových Služieb Božích, snažíme sa čo najviac obohatiť ich program. Stretávame sa každú stredu po večerných stredtýždňových službách Božích o 18:00 hod. v zborovej miestnosti na fare. Pozývame všetkých ľudí, ktorí majú radi spev. My sami väčšinou nemáme hudobné vzdelanie, ale spája nás láska k hudbe a túžba oslavovať ňou nášho Pána. Spievame jednoduché piesne. Snažíme sa vyberať jednoduchšie a príťažlivejšie piesne. Okrem toho zažívame množstvo zábavy, spoločných stretnutí aj posedení a výletov. Naším cieľom nie je bezchybný spevokol, ale miesto, kde ľudia radi prichádzajú a nemajú strach tvoriť spoločenstvo. 

Detský spevokol

15.05.2015 19:29

Keďže aj spevom môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, čo nám dáva a oslavovať tak Jeho meno, tak sa s deťmi stretávame v rámci cirkevného zboru na detskom spevokole každý piatok o 16:00 hod. Aj tu sú všetky deti srdečne vítané.

 

Na tieto naše stretnutia sa netreba nikde hlásiť, treba jednoducho prísť. Tešíme sa na Vás.