Cirkevný pohreb

Ako postupovať v prípade vybavovania evanjelického cirkevného pohrebu.