Konfirmácia

Čo je konfirmácia? Čo je potrebné vykonať pre prihlásenie sa na konfirmačné vyučovanie.